Konserwacja profili drewnianych

Konserwację profili drewnianych akrylowych i lakierowanych przeprowadza się raz na 6 miesięcy stosując środek FENOSOL® Mleczko do czyszczenia i konserwacji okien i drzwi drewnianych, jednakże po upływie 12 tygodni od zamontowania stolarki. Sposób przeprowadzenia czynności opisany jest w pkt 1. Do czyszczenia powierzchni drewnianych akrylowych i lakierowanych można używać wodnego roztworu delikatnego płynu do mycia naczyń. Zaleca się jednak przeprowadzić pierwsze mycie powierzchni akrylowych i lakierowanych po dokładnym utwardzeniu lakieru.

Uwaga:

  • Większość preparatów do mycia szyb zawiera salmiak lub amoniak który powoduje uszkodzenie powłok akrylowych. Ewentualne pozostałości płynu należy bezwzględnie zmyć wodą i wytrzeć do sucha.
  • Przy wykonywaniu prac tynkarskich i malarskich należy zabezpieczyć powierzchnie narażone wyłącznie foliami i taśmami samoprzylepnymi dopuszczonymi do stosowania na powierzchnie akrylowe i lakierowane. Po wykonaniu prac taśmy należy niezwłocznie usunąć.
  • Po upływie okresu gwarancyjnego w przypadku wystąpienia ubytków powłoki lakierniczej zaleca się przeprowadzenie renowacji powłoki. Firma GEBAUER oferuje usługi w zakresie renowacji powierzchni.
  • W okresie gwarancyjnym wszelkie zmiany i ubytki powłok lakierniczych należy niezwłocznie zgłosić Producentowi.

Konserwacja uszczelek

Uszczelki gumowe i z twardego HDPM powinny być co 6 miesięcy powlekane środkiem konserwującym FENOFLEX® w celu zapewnienia odpowiedniej elastyczności. Powlekanie uszczelnień cienką warstwą środka zabezpiecza je przed wilgocią oraz zapobiega sklejaniu uszczelek z powierzchnią profili, co wydłuża ich żywotność. Konserwację należy wykonać miękką ściereczką po uprzednim oczyszczeniu uszczelek z kurzu, brudu, smarów.

Konserwacja okuć

Państwa stolarka budowlana wyposażona jest w wysokiej jakości klamkę wielopołożeniową współpracującą ze skomplikowanym systemem okuć. Aby ten mechanizm działał bez zarzutu należy miejsca zaznaczone na rysunku co 12 miesięcy naoliwić środkiem FENOSOL® Olejek do okuć okiennych. Części zamykające i sworznie obrotowe należy smarować białym smarem maszynowym o dobrym współczynniku pełzania lub wazeliną. Części ruchome pozostają dzięki temu długo w pełnej sprawności i zachowana jest ich wysoka jakość i funkcjonalność. W żadnym przypadku nie należy stosować gęstych smarów przemysłowych typu TAWOT itp. lub płynnych środków jak WD 40. Powodują one zacinanie się elementów okucia oraz rozpuszczanie środków smarnych (w przypadku WD 40).

Uwaga:

Przy powierzeniu konserwacji Firmie GEBAUER i zawarciu „Umowy o Konserwację” z Producentem, Firma GEBAUER zapewnia zmianę Warunków Gwarancji przez przedłużenie okresu gwarancji na trwałość powłoki akrylowej okna drewnianego do 5 lat.

Firma GEBAUER prowadzi dystrybucję wszystkich środków wymienionych w instrukcji w postaci gotowych ZESTAWÓW DO PIELĘGNACJI OKIEN drewnianych lub PCV. W skład każdego zestawu wchodzi: FENOSOL® Mleczko do czyszczenia i konserwacji stolarki, FENOFLEX® Środek do konserwacji uszczelek, FENOSOL® Olejek do okuć, ścierka materiałowa.